Wywietlono odpowiedzi wyszukane dla frazy: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Temat: Ewidencja przedaży


On Sat, 2 Feb 2008, marjek wrote:
Witam,
Mam pytanie techniczne odnośnie prowadzenia ewidencji sprzedaży - może coś
doradzicie.


  Nie doradzę. Nie wolno :P


Prowadzę kpir (+vat), wykonuję usługi wyłącznie dla firm, czasem trafia się
jednak jakiś fizyczny nie prowadzący dg - wtedy wpisuję przychód do ewidencji
sprzedaży.
Nie ma tego dużo - raz w miesiącu, później dwa miesiące bez takiego przychodu
itp.
Czy na każdy rok powinna być założona nowa ewidencja? Mam taki zeszycik
gotowy, który mógłby mi posłużyć przez kilka lat...


http://groups.google.pl/group/pl.soc.prawo.podatki/browse_thread/thre...


Czy jeśli w danym miesiącu nie mam przychodu to wpisać na wszelki wypadek np.
styczeń 2008 - 0zł, nie będzie problemu jak w mojej ewidencji będzie "dziura"
kilkumiesięczna?
Co o tym sądzicie?


  Sam tak robiłem w ewidencji VAT - o ile "normalnie" na jeden miesiąc
zużywałem jedną stronę, to jak było tych przychodów zero stosowałem
przekreśloną linijkę, wypełnioną tylko w pozycji z opisem (albo
danymi kontrahenta, jak opisu nie było) w stylu "w miesiącu...brak
przychodów podlegających wpisowi".


PS. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 29
sierpnia 2003 r.). - znam, ale jakoś lektura nie rozwiała moich wątpliwości.


  A bo to wyjątkowo proste jest do wyjaśnienia.
  Po początkowym szoku spowodowanym z utonięciem w stosie szczegółówych,
często zupełnie zbędnych regulacji, człowiekowi przestaje mieścić się
w głowie że w przepisach przewidziano taką możliwość, że może zrobić
"jak chce, byleby dobrze było i dało się wyczytać potrzebne dane" :O
  A regulacja jest, jak najbardziej, właśnie ta "krótka":
http://podatki.pl/akty/260803.htm?strona=1
"Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję sprzedaży, o której
  mowa w ust. 1 pkt 2, i kolejno ponumerować jej karty.
  Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nie udokumentowanego
  fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu."

  I tyle :) - są *konieczne* dane, to ewidencja jest prawidłowa.
BTW: celowo złamałem linijkę po "sprzedaży nie udokumentowanej" ;)

pzdr, Gotfryd

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtku

Temat: SPÓŁKA JAWNA NA KSĄŻCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Czy są jakieś ograniczenia w stosowaniu podatkowej księgi przychodów i
rozchodów w spółce jawnej? Firma prowadzi działalność produkcyjną.
dziękuję.
Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtku

Temat: Koszty uzyskania przychodu (KUP)


----- Original Message -----
From: <kl@wp.pl
To: <pl-soc-pr@newsgate.pl
Sent: Tuesday, July 30, 2002 1:19 PM
Subject: Re: Koszty uzyskania przychodu (KUP)

| Pytanko.
| Czy prowadzac jednoosobowa DG, opodatkowana na ogolnych zasadach, moge
sobie
| odliczyc, jako koszty uzyskania przychodu, także wydatki dokonane przed
| rozpoczęciem działalności firmy (wpis do ewidencji, wyrobienie
pieczatek,
| zakup materialow biurowych /chocby i "Podatkowej księgi przychodów i
| rozchodów"/) ???

Tak, można wpisać w koszty, wszystkie poniesione wydatki związane z
rozpoczęciem działalności, ale należy pamiętać, że jeśli się jest
VAT-owcem,
to Vat można odliczać dopiero od momentu zgłoszenia do US w takim wypadku,


- no wlasnie - a co mam wpisywac w ksiedze, jesli, poki co, nie zamierzam
zostac VATowcem (wybieram zwolnienie)?


poniesione wydatki księgujemy w wartości brutto. Gdy wydatkiem są towary
to
należy sporządzić remanent towarów, na dzień rozpoczęcia, a  towary te są
kosztem dopiero w rozliczeniu rocznym,


To znaczy chodzi o sytuacje, kiedy towary kupuje PRZED rozpoczeciem
dzialalnosci ?

zaś środki trwałe należy wpisać do

ewidencji śr. trwałych, pozostałe wydatki, jako sumę poniesionych kosztów
pod datą rozpoczęcia w pozycji wydatki pozostałe.


Czy jesli np w dzialalnosci bede wykorzystywal posiadany skadinad wczesniej
komuter to tez mam go wpisac do EŚT ?

----------------------------------------------------------------------
Na dobry poczatek dnia... | http://link.interia.pl/f1629

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: odliczenie komputera kupionego na raty ?
Dnia 14-03-2003 12:38, Użytkownik Elita.pl napisał:


KK napisał:

| Hmm, od zawsze, kiedy US tak to zinterpretował,
| a  było to conajmniej 5 lat temu.

Ale jaki US!?   Bo, że jakieś tam urzędasy coś sobie *interpretują*
to mnie ani ziębi ani grzeje.
Mnie interesuje podstawa prawna, która zmieniałaby fundamentalną zasadę
w naszym systemie podatkowym opierającą się na rachunkowości *MEMORIAŁOWEJ* !!!
Bo to co mówicie to brzmi dla mnie jak niebywałe herezje!


Rozumiem że cos takiego jak zasada kasowa, domniemama u przesiębiorców
nie prowadzących ksiąg rachunkowych w rozumienu ustawy o rachunkowości,
zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tez herezją?

Art. 22
zasada ogólna:

"4. Koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są
potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. "

wyjątek 1
"5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty
uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko
w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty
uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok
podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co
do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały
zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do
przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie
ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym
zostały poniesione."

wyjątek 2
"6. Zasada określona w ust. 5 ma zastosowanie również do podatników
prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod
warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w
sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania
odnoszących się tylko do tego roku podatkowego."

Kruche te twoje fundamenty...

        Maddy

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Właściciel administruje osobiście
Właściciel administruje osobiście
Właściciel administruje osobiście


Kto jako współwłaściciel nieruchomości uzyskuje wynagrodzenie za pełnienie
obowiązków administratora, nie musi rozliczać się jak osoba prowadząca
działalność gospodarczą.


Są to przychody z działalności wykonywanej osobiście. Taką decyzję wydała 30
czerwca 2006 r. Izba Skarbowa w Kielcach (nr PD2-4151-85/06). Podatnik
zwrócił się z pytaniem, według jakich zasad powinien rozliczać podatek
dochodowy od uzyskiwanych przychodów za prowadzenie spraw administracyjnych
związanych z najmem lokali. Znajdują się one w budynku, który jest
współwłasnością pięciu osób, w tym podatnika.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wskazał, że otrzymywanie co miesiąc
wynagrodzenia ma charakter ciągły. W związku z tym podatnik powinien zgłosić
działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami, opodatkować
ją na zasadach ogólnych i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Izba Skarbowa w Kielcach uznała tę interpretację za wydaną z rażącym
naruszeniem prawa. Jej zdaniem podatnik wykonuje umowny zarząd nieruchomością
wspólną i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje tego rodzaju
przychody jako uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8
lit. b ustawy o PIT).

Powierzenie podatnikowi obowiązków administrowania wspólną nieruchomością
należy zakwalifikować jako umowę-zlecenie zawartą pomiędzy współwłaścicielami
nieruchomości, w której lokale są wynajmowane. Wskazano, że usługa ta jest
przez podatnika wykonywana wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości, w ramach
zarządu rzeczą wspólną.

Osobie rozliczającej się w ten sposób przysługują 20-proc. koszty uzyskania
przychodu. Powinna ona w trakcie roku wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.
Wynoszą one 19 proc. dochodu. W terminach płatności zaliczek (czyli do 20.
dnia następnego miesiąca) podatnicy muszą składać w urzędzie skarbowym
deklaracje PIT-53.

z archiwum "Rz" Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Warto wiedzieć...Przelew tylko z firmowego konta
Warto wiedzieć...Przelew tylko z firmowego konta
"Rz" - PRAWO BANKOWE Rozliczenia z urzędem skarbowym

Przelew tylko z firmowego konta


Przedsiębiorca nie może dokonywać przelewów na konto urzędu skarbowego z
prywatnego rachunku


Nawet jeśli firmowe konto nie jest mu potrzebne do rozliczeń z kontrahentami,
ponieważ rozlicza się z nimi gotówką.

Takiej odpowiedzi udzielił 7 lipca 2006 r. Urząd Skarbowy w Elblągu (nr
PP1/443-43/06).

Podatnik, który wystąpił o interpretację, prowadzi samodzielnie działalność
gospodarczą w zakresie handlu. Przedsiębiorca jest opodatkowany na zasadach
ogólnych i prowadzi księgę przychodów i rozchodów.

Obroty firmy są niewielkie i dlatego prawie całość sprzedaży rozliczana jest
w formie gotówkowej. Zdaniem przedsiębiorcy w celudokonania przelewu do
urzędu skarbowego może korzystać z rachunku osobistego, niezwiązanego z
prowadzoną działalnością. Pozwala to na obniżenie kosztów prowadzenia firmy.

Urząd nie zgodził się z taką wykładnią przepisów. Wskazał na art. 61 § 1
ordynacji podatkowej. Przepis ten wskazuje, że zapłata podatków przez
podmioty prowadzące działalność gospodarczą i obowiązane do prowadzenia
księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w
formie polecenia przelewu. Jednocześnie § 3 tego przepisu precyzuje, że
zasady tej nie stosuje się do zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą.

W odpowiedzi urząd powołał się także na prawo bankowe. Zgodnie z art. 49 ust.
3 banki mogą prowadzić rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wyłącznie dla
osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas
zapomogowo-pożyczkowych. Dla osób fizycznych prowadzących działalność
zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami, banki prowadzą
rachunki rozliczeniowe. Wynika to z ust. 2 pkt 3 tego samego przepisu.

Za obowiązkiem posiadania rachunku firmowego przemawia też brzmienie ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej. Nakazuje ona dokonywanie lub
przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za
pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy
stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. euro.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Jak należy prawidłowo zaksięgować faktury
Jak należy prawidłowo zaksięgować faktury
Jak należy prawidłowo zaksięgować faktury na przełomie roku

Rzeczpospolita 16.06.2007


Faktura wystawiona w 2006 r., a zapłacona w 2007 r. nie może być ujęta w
podatkowej księdze przychodów i rozchodów ani w jednym, ani w drugim roku


Interpretację tej treści wydał naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie
Mazowieckim (nr US I/3.415-17/2007). Podatnik, który o nią wystąpił, prowadzi
działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zajmuje się
wydobyciem kamienia dolomitowego i produkcją mączki dolomitowej oraz świadczy
usługi transportowe. Do końca 2006 r. wydatki poniesione na zakup np. paliwa,
energii, części zamiennych, usług obcych, środków czystości, artykułów
biurowych czy kwoty podatku od nieruchomości i od środków transportu wpisywał
w koszty uzyskania przychodów według daty faktycznego ich poniesienia.
Przykładowo fakturę za paliwo wystawioną 28 listopada 2006 r., a zapłaconą 2
grudnia, wpisywał w koszty pod datą 2 grudnia 2006 r.

Od 2007 r., po zmianie przepisów, koszty te - jak stwierdził podatnik we
wniosku o interpretację - powinien ujmować w księdze przychodów i rozchodów
pod datą wystawienia faktury. Zgodnie zresztą z art. 22 ust. 6b ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozbawienie go, jak twierdził,
możliwości zaliczenia w koszty faktur wystawionych w 2006 r., a zapłaconych w
2007 r. byłoby - wobec braku przepisów przejściowych - bardzo krzywdzące.

Naczelnik US w Tomaszowie Mazowieckim po przeanalizowaniu sprawy przyznał
rację podatnikowi. Uznał bowiem, że skoro podatnik prowadził w 2006 r.
podatkową księgę przychodów i rozchodów na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o
PIT, ujmując koszty z chwilą dokonania zapłaty, to "w świetle obowiązujących
w 2006 r. przepisów faktury z grudnia 2006 r. winien zaksięgować w styczniu
2007 r.".

W uzasadnieniu wydanego przez siebie 29 maja 2007 r. postanowienia w sprawie
interpretacji prawa podatkowego napisał m.in.: "Wobec braku przepisów
przejściowych dotyczących kosztów uzyskania przychodów faktura wystawiona w
2006 r. księgowana na podstawie art. 22 ust. 4 ww. ustawy nie może być ujęta
w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zarówno w roku 2006, jak i 2007".

g.l.
Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Pracowałem, pracowałem, aż założylem firmę...
Działalność gospodarcza na pasku jednego zleceniodawcy, dawnego pracodawcy, to
żadna działalność. Rozeznaj możliwości pozyskiwania zleceń od innych podmiotów.
Ewentualnie pomyśl o wykonywaniu w ramach działalnosci innych czynności obok
tych analiz. Trzeba to ująć w zgłoszeniu działalności gospodarczej w
odpowiednim urzędzie wg. miejsca zamieszkania (miejskim, gminnym, itd.).
Generalnie w zgloszeniu można ująć rózne formy działalności, które ewentualnie
bedą wykonywane. Nie istnieje coś takiego "firma bedzie mi zwracala wszystkie
poniesione koszty". To ty w wystawianym rachunku musisz skalkulować swoje
koszty, wycenić swoją pracę nie zapominajac o zysku. Nie wchodząc w szczegóły,
bierz pod uwagę, że jezeli mialaś umowę o pracę np. na 2000 zł to aby wyść na
to samo to musisz uzyskać od zleceniodawcy kwotę 3000 do 4000 zł. Nie bedziesz
bowiem miała urlopów i różnych świadczeń, chorujesz to nie zarabiasz, opłacasz
ZUS, musisz ponosić koszty swojej działalnościwiele.

Sprawa podatku dochodowego -
1. Karta podatkowa pewnie odpada bo obejmuje ona głownie dzialalności typu
rzemieślniczego.
2. Opodatowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest korzystne przy
dzialalnościach w których sa male koszty. Jednak uslugi niematerialne typu
eksperckiego sa albo wykluczone z tej formy albo opodatkowane stawka 20%
(liczone od calości przychodu, bez uwzgledniania kosztów), trzeba to sptawdzić
w ustawe.
3. Zasady ogólne w oparciu o Podatkowa Księgę Przychodów i Rozchodów. Trochę
pracy i potrzebych wiadomości. Korzystne jeżeli jest dużo kosztów. Przy
działalności w domu mozna wliczać w koszt część opłat za prąd,telefon, czynsz.

Sprawa VAT - Trochę pracy i duzo wiadomości. Przy spodziewanych przychodach,
dla nowych podmiotów do 20 000 ERU w roku, przysługuje zwolnie z VAT (art.113
ustawy). Wystawiane faktury sa mniejsze (tańsze o VAT). Wbrew pozorom,
niektórym odbiorcom usług odliczjącym VAT może to nie odpowiadać. Przy usługach
typu rzeczoznawstwo zwolnienie to nie ma zastosowania (nalezy sprawdzić w
ustawie i rozporzadzeniu). Jeżeli jest duzo kosztów, np. inwestycje na poczatek
to warto wejćś w VAT od poczatku (wymaga zgloszenia w Urzędzie Skarbowym).

Sprawa ZUS - Ubezpieczenie chorobowe: nigdy nie wiadomo co się przytrafi. Kwota
tego ubezpieczenia nie jest wielka ok. 30zl. Gorzej, ze jest to ubezpieczenie
dobrowolne i jaka kolwiek pomyłka w oplacie np. o 0,01 zł, spóźnienie o jeden
dzień powoduje wypadnięcie z ubezpieczenia, czesto bez swiadomości
ubezpieczonego, który nadal płaci a nie jest ubezpieczony.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: umowa użyczenia lokalu nd prowadzenia DG
Zgodnie z § 14. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na
udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków),
mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które
bezpośrednio dokonały wydatków, określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz
ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji
gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku). Dowody te nazywane są w
rozporządzeniu dowodami wewnętrznymi, i można nimi dokumentować między innymi
wartość wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon,
wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność
gospodarczą. Podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący
całość opłat na te cele, czyli pochodząca od dostawcy mediów (usług) faktura
(rachunek).

Aby rzetelnie obliczyć, jaka część z ogólnej kwoty wydatków przypada na
prowadzoną działalność gospodarczą, można zastosować kryterium powierzchniowe.
Oczywiście uzyskany wynik będzie przybliżony – jednak w większości przypadków
urzędy skarbowe nie kwestionują tego sposobu postępowania.

Czasami jednak taka metoda może nie być wystarczająco precyzyjna. Co zrobić np.
w sytuacji, w której w budynku zamieszkują na stałe dwie osoby, na powierzchni
stanowiącej 80% powierzchni budynku, a na pozostałej powierzchni zatrudnionych
jest 10 osób, przebywających w budynku 8 godzin dziennie?

Na pierwszy rzut oka widać, że wyliczenie zużycia wody na poziomie 20% będzie
niezbyt precyzyjne. Należy zastosować wtedy inne metody ustalenia proporcji –
biorąc pod uwagę charakter pracy, potrzeby dotyczące zużycia wody przez
pracowników, zużycie wody dla celów technologicznych itp. Ten sam sposób
dotyczy również innych mediów - jeżeli zachodzi taka koniecznośc.

W każdym razie warto zadbać, aby oszacowanie zostało odpowiednio udokumentowane
dla celów dowodowych. W razie sporu z organem podatkowym będziemy musieli
uprawdopodobnić, że stosowana przez nas metoda szacowania zużycia odpowiadała
rzeczywistej sytuacji.

A w przypadku, kiedy mamy wątpliwości, czy przyjęte przez nas rozwiązanie nie
zostanie zakwestionowane, można wystąpić do urzędu z wnioskiem o wydanie
interpretacji, w trybie art. 14a Ordynacji Podatkowej.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Jak zrobić spis z natury??
to był zart(powyzej),komp mnie łaskawie dopuscił do łask;)
-Spis z natury
Spisu z natury, zarówno sporządzany przez prowadzących podatkową księgę
przychodów i rozchodów, jak i przez ryczałtowców, powinien zawierać co najmniej
następujące dane:

imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy);
datę sporządzenia spisu;
numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury (strony spisu);
szczegółowe określenie towaru i innych składników majątkowych objętych spisem;
jednostkę miary (może to być 1 sztuka, albo kilka sztuk, opakowań);
ilość stwierdzoną w czasie spisu;
cenę w złotych i groszach za jednostkę miary;
wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową;
łączną wartość spisu z natury;
klauzulę "Spis zakończono na pozycji..." (nr pozycji wyszczególnienia rodzajów
towarów objętych spisem);
podpisy osób sporządzających spis;
podpis właściciela zakładu (wspólników).
W razie przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia
albo od kosztów wytworzenia, w szczególności z powodu uszkodzenia, wyjścia z
mody, należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę
zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia. Wycena poniżej ceny zakupu czy kosztów
wytworzenia dopuszczalna jest zarówno przy zasadach ogólnych, jak i przy
ryczałcie. Jednak w przypadku zasad ogólnych konieczne jest podanie w spisie
dodatkowo ceny wytworzenia/zakupu.
Spis z natury sporządzany przez osoby opodatkowane na zasadach ogólnych
powinien obejmować również towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika.
Należy ująć je ilościowo w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: jak US zabierze pieniądze
stefan4 napisał(a):

> leszekpi:
> > dziś rozliczyłem PIT, ale skarbowy nie chce moich pieniędzy , nie mogę wpł
> acic
> > w kasie US , mam przelać przez bank.
>
> Wydaje mi sie, ze wierzyciel nie ma prawa odmowic przyjecia zwrotu dlugu w
> swojej siedzibie. Jesli to czyni, to dluznik powinien zlozyc je do depozytu
> sadowego. To spowoduje, ze bedzie czysty. A jak juz wierzyciel przestanie sie
> dasac, to dostanie te pieniadze z depozytu sadowego z potraceniem roznych
> kosztow.
>
> Wydaje mi sie, ze to wynika z kodeksu cywilnego, ale nie jestem prawnikiem,
> lepiej sprawdz.
>
> - Stefan

urzad skarbowy jest wierzycielem szczegolnego rodzaju, a sotsunki prawne pomiedzy
urzedem skarbowym a podatnikiem nie sa regulowane przepisami kodeksu cywilnego.
Prawo cywilne reguluje co do zasady stosunki prawne w sferze tak zwanego prawa
prywatnego i opiera sie na zasadzie rownosci stron. W przypadku urzedu
skarbowego jako organu administracyjnego (podatkowego), trudno mowic o rownosci
stron.

Kwestii formy zaplaty podatku reguluje Ordynacja podatkowa w art. 59-61. Co do
zasady kazdy podatnik, ktory nie prowadzi dzialalnosci gospodraczej i nie jest
zobowiazany do prowadzenia ksiegi rachunkowej lub podatkowej ksiegi przychodow i
rozchodow moze zaplacic podatek w kasie urzedu skarbowego.

Poniewaz jednak ustawa przewiduje kilka form zaplaty gotowkowej podatku, nalezy
liczyc sie z tym, ze naczelnicy urzedow skarbowych moga wydawac instrukcje co do
tego jaka forme zaplaty gotowkowej "preferuje" ich urzad.

pozdrawiam,
doradca

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: co znaczy PKiR ?
Wydaje mi się że -Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: ZUS i inne podatki, a firma jednoosobowa...
ak811 napisał:

> Jestem informatykiem i chcę móc legalnie zarabiać.

móc możesz, Państwo daje Ci możliwość legalnego zarabiania ;>

> Jakie poniosę minimalne
> koszty miesięczne wobec ZUS i US w przypadku gdybym:
>
> a] zdecydował się na założenie firmy jednoosobowej, ale został zatrudniony
> dalej u obecnego pracodawcy na 1 etat? Czy można je w jakiś sposób obniżyć?

płacisz zdrowotne tylko ok 175 zł/miesięcznie

> b] zdecydował się zwolnić u obecnego pracodawcy i postawić tylko i wyłącznie
> na własny biznes?

jeżeli nie będziesz świadczył usług na rzecz byłego pracodawcy oraz w ciągu
ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś DG, to w promocji przez 24 miesiące
płacisz ZUS w kwocie ok 275 zł/miesięcznie (kwota w tym czasie dojdzie do 300 zł)
>
> c] zawierać umowy o dzieło

brak zusu

;

podatki płacisz wg skali podatkowej (19,30,40%) z kwotą wolną od podatku - 2790
zł lub wg stawki 19 % (bez kwoty wolnej) od dochodu

dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu (uzasadnione koszty, które
prowadzą do uzyskania przychodu)

do tego pochodzi podatek od towarów i usług (VAT) - stawka podstawowa 22 % -
sprzedając ułsugę za 100 zł, doliczasz do niej vat - do zapłaty 122 zł. Kupując
np. twardy dysk za 200 zł + V (244) możesz sobie odliczyc ten vat -> 44-22 zł -
22 złote idzie do przeniesienia do odliczenia na nastepny okres.

rejestracja w Urzędzie Miasta, gminy itp. kosztuje do 100 zł (a w Radomiu nawet
100 + 5 zł), a w Warszawie nawet bez opłat.

Rejestracja dla celów podatku od towarów i usług - 152 zł

i to wszystko - masz działalność gospodarczą!

Oprócz tego, musisz (już nic nie możesz, tylko musisz):

-> zaprowadzić odpowiednie księgi podatkowe

zatem podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje dla celów podatku od
towarów i usług, ewidencja wyposażenia, wykaz środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych

zarejestrować się dla celów podatkowych i co miesiąc wysyłać odpowiednie deklaracje

zarejestrować się w zusie i też co pewien okres wysyłać odpowiednie deklaracje

Sprawy podatkowo-księgowe możesz robić sam, bądź można powierzyć to biurze
rachunkowemu (taka małe przedsiębiorstwo, to gdzieś koszt rzędu 100 zł + VAT).

Tak to mniej więcej, w jednym wielkim skrócie wygląda

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Praca - pilne!!
Praca - pilne!!
Pilnie poszukuję trenera z Warszawy lub Piaseczna, który podjąłby się wykładów z następujących tematów:
•zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
•zakładanie spółki cywilnej
•zakładanie spółki jawnej
•zakładanie spółki partnerskiej
•zakładanie spółki komandytowej
•zakładanie spółki komandytowo- akcyjnej
•zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
•identyfikowanie numeru REGON
•wypełnianie wniosku o REGON
•analizowanie ofert bankowych
•wypełnianie wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego
•zawieranie umowy o prowadzenie rachunku bankowego
•uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP
•wybieranie formy rozliczenia
•zgłoszenie do ubezpieczenia
•zgłoszenie płatnika składek ZUS
•zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
•zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej
•nawiązanie stosunku pracy
•prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
•czas pracy
•prowadzenie akt osobowych pracowników
•udzielanie urlopów pracownikom
•rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
•identyfikowanie otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa handlowego
•prowadzenie analizy SWOT
•wybieranie docelowych segmentów rynku
•identyfikowanie form organizacyjnych jednostek handlowych
•wybieranie lokalizacji jednostki handlowej
•sporządzenie harmonogramu pracy jednostki
•dobieranie pracowników w jednostkach handlowych
•ustalanie struktury towarów towarów i planowanie oferty handlowej
•prowadzenie asortymentacji i różnicowanie asortymentu
•warunki prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
•interpretacja przepisów dotyczących prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
•ewidencja przychodów
•ewidencja ponoszonych kosztów i wydatków
•przeprowadzenie remanentu
•naliczenie i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego
•naliczenie miesięcznych zaliczek podatku zryczałtowanego
•sporządzanie deklaracji PIT-27
•sporządzanie deklaracji PIT-28
•naliczanie i odprowadzanie podatku zryczałtowanego, gdy jest się podatnikiem VAT.

Trener MUSI legitymować się wyższym wykształceniem - warunek konieczny!!!!
proszę o kontakt na adres: joanna.kalinowska@e-cen.pl Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Powtórka z historii
muszę Cię zmartwić, angrusz ma rację, kościół płaci podatki (bardzo małe) w
formie ryczałtu:

Podatki

Konkordat z 1993 r. nie reguluje tej kwestii.
Podatki od kościelnych osób prawnych

a) Podobnie jak i przed wojną wyłączenia od podatku dochodowego [ 17 ]
kościelnych osób prawnych są tak szerokie, że w praktyce nie uiszczają one tego
podatku, nawet za działalność gospodarczą w formie spółki handlowej.

b) Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości to nie obejmuje on kościołów, a
jedynie plebanie i to tylko o ile nie są uznane za obiekty zabytkowe. Jeśli
podatek od nieruchomości jest podatkiem komunalnym, gmina może wprowadzić
dodatkowo różne ulgi i zwolnienia.

c) Jedynym podatkiem który w praktyce realnie dotyczy kościelne osoby prawne
jest więc podatek rolny obejmujący gospodarstwa należące do domów zakonnych i
seminariów duchownych.
Podatki osobiste duchownych

a) Podatek dochodowy dotyczący duchownych ma postać ryczałtu i jest on
uzależniony od stanowiska (proboszcz, wikary) oraz liczby mieszkańców w parafii
(stąd czasami duchowni się żalili, iż „muszą płacić także za heretyków").
Duchowny ma uprawnienie zrzeczenia się ryczałtu i przejścia na podatkową księgę
przychodów i rozchodów, która wiąże się z wypełnianiem deklaracji PIT. Ale się
dotąd jeszcze chyba żaden duchowny nie porwał na tak nierozważny krok, aby
płacić podatki od rzeczywistych dochodów, które, przy bardzo niskich ryczałtach,
oznaczałyby płacenie co najmniej kilka razy większych podatków dochodowych.

b) Proboszczowie posiadający gospodarstwa rolne płacą podatek rolny.

Więcej na temat kościelnych podatków czytaj: str. 2659, 2650, 2655 (opłata
adiacencka a zwolnienia podatkowe Kościoła). Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Karta w Radziejowie, pieniądze w Warnie


> Znowu brednie, w dodatki nieprawdziwe. W przypadku transakcji między firm
ami, od pewnego wolumenu obrotów przelew bankowy jest OBOWIĄZUJĄCĄ PRAWNIE FORMĄ.
I co ty z tym wstydem? Kompleksy ? Masz 15 lat i piersi ci rosną ?

Jeżeli dokładnie pamiętam to przepisy ordynacji podatkowej mówią ,że wszelkiego
rodzaju transakcje pomiędzy firmami lub wpłatami do urzędów należy dokonywać
za pomocą przelewów ,a to nie jest to samo co posiadanie konta bankowego i
proszę zapoznać się z orzecznictwem w tym zakresie nawet ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej także tego dokładnie nie precyzuję / było już wiele na
ten temat wyroków /. Ponadto nie mam 15 lat i nie mam kompletnie żadnych
kompleksów , a błąd w słowie mieć to nie jest ortograficzny i tyle./Omyłka c i
ć/ Pozdrawiam
Chciałbym również zwrócić uwagę na aspekt posiadania konta bankowego dla osoby
prowadzącej działalność gospodarczą ,iż żaden przepis w sposób jasny nie każe
posiadania konta bankowego . Zgodnie z art. 61 par.1 Ordynacji podatkowej z
dnia 29.08.1997r tekst jednolity Dz.U z 2005r nr.8 poz.60 z późniejszymi
zmianami mówi jedynie o zapłacie podatków przez podatników prowadzących
działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub
podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu –
a to nie jest to samo co obowiązek posiadania konta .Ponadto zgodnie z art.22
Ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U nr 173
poz. 1807 z późniejszymi zmianami )
dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaniem działalności
gospodarczej następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w
każdym przypadku gdy ; stroną transakcji , z której wynika płatność jest inny
przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji ,bez względu na liczbę
wynikającą z niej płatności przekracza równowartość 15.000 euro przeliczeniowych
na złote według kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
ostatniego
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym dokonano transakcji. Również ten
przepis nie dotyczy, a tym bardziej obowiązku posiadania konta. I co mądralo.
Pozdrawiam.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Księgowa
Księgowa
Jestem księgową, poprowadzę dodatkowo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Tel. 603-521-443 Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: darmowy soft do podatkowej ksiegi przychodow i roz
darmowy soft do podatkowej ksiegi przychodow i roz
szukam darmowego programu do progwadzienia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow? co Pan poleca? moze jakiesl linki Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Czy jest potrzebne ?
Lokalu od podstaw budować nie trzeba, ale warto odwiedzić najpierw sanepid i
tam dopytać o szczegóły, tj. jakie przepisy będą was obowiązywały przy otwarciu
takiej działalności. NIe będę także ukrywała, że są to kosztowne sprawy.
Pocieszające może być jednak to, że ewentualny remont mogłybyście zrobić we
własnym zakresie (nie musi go robić wyspecjalizowana firma, więc poniekąd
pomniejsza się koszty). Ponadto będziecie musiały zastanowić się w jakiej
formie podejmiecie współpracę: spółka cywilna, partnerska, czy inna? Spisać
umowę takiej spółki. Złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej (odpłatne), o nadanie numeru regon i nip, otworzyć rachunek
bankowy firmy. Zastanowić się nad ubezpieczeniem lokalu. Podjąć decyzję w
jakiej formie będziecie rozliczać się z użędem podatkowym: podatkowa księga
przychodów i rozchodów, czy w formie ryczałtu? Kto będzie to prowadził - wy czy
może zlecicie to księgowej? (choć ja osobiście polecam powierzenie tych spraw
księgowej).Za lokal,który wynajmiecie, wynajmujący na pewno będzie chciał 3
bądź więcej miesięczną kaucję (w umowie warto zaznaczyć czy jest to kaucja
zwrotna, w razie rozwiązania umowy dzierżawy).Co do usytuowania lokalu, to
myślę,że nie musi mieścić się on w samym centrum miasta, ale jeżeli będzie na
jego obrzeżach, to warto zainwestować w jakąś reklamę swojej działalności. Poza
tym warto, by był dobrze widoczny, najlepiej gdzieś od frontu, na parterze.
Na razie inne rady nie przychodzą mi do głowy. Jak chciałabyś coś jeszcze
wiedzieć, to pytaj. Ja wprawdzie poradni żadnej nie prowadzę, ale mam swój
sklep.
Pozdrawiam
mamaewy
Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Wzbogacanie banków ?
Jarek Andrzejewski napisał(a):

On Sun, 30 Jul 2006 21:51:37 +0200, "Robert" <rob@akacje.plwrote:

| ok, wiem, czepiam się szczegółów, ale jeśli nie wydasz 36 zł za token,
| to bulisz 5 zł za każdy przelew do ZUS (a o tym właśnie jest ta
| "odnoga" wątku).

| nie musisz wykonywac przelewu w banku jezeli uwazasz, ze jest to zbyt
| drogie,
| jest jeszcze Poczta Polska, ktora niestety rowniez nie jest organizacja
| charytatywna
| i za swoje uslugi pobiera oplaty...

zgubiłeś to, o czym dyskutujemy: wprowadzono pewne, niczym tak
naprawdę nie uzasadnione obowiązki:
a) posiadania rachunku bankowego
b) regulowania składek ZUS trzema osobnymi przelewami


Godny zauważenia jest również fakt, że zgodnie ustawa z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)

Art. 22.
1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego
przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z
niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na
złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
dokonano transakcji.

Zastem istnieje sprecyzowany obowiązek posiadania rachunku bankowego.

Kolejne wskazanie to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (    
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926) któraa w art. 61 stanowi:
§ 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność
gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub
podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia
przelewu.

Dalej możemy jeszcze wspomnieć o ustawie z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społeczonych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887) która w
art. 47 stanowi między innymi:

4b. Płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu
składek, o których mowa w ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze
obciążenia rachunku bankowego płatnika składek, z zastrzeżeniem ust. 4c.

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących
osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub
innych przepisów szczególnych.

Reasumując - obowiązek posiadania rachunku bankowego przez
przedsiębiorcę jest rzeczywisty i spotykamy się z nim na codzień płacąc
podatki, składki ZUS oraz kontrahentom.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: nowa firma - kilka pytań
rychu <xxx@wp.plnapisał(a):


Witam.

Chciałbym założyć firmę - kwiaciarnie, poszperałem w internecie, ale na
kilka pytań nie znalazłem odpowiedzi. Może ktoś mi pomoże.

Pytania "bez odpowiedzi":
1) jaką formę działalności wybrać (przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka
jawna ...) i dlaczego


Ludzie, wybierajcie zwłaszcza na początek kariery biznesmena,
najprostszą formę prowadzenia firmy zwłaszcza pod kątem księgowości
bo tutaj jest najwięcej wpadek (nieznajomość przepisów i praktyki
w ich stosowaniu).

Żadne tam spółki, bo to za trudne dla początkującego (powiedziały
jaskółki itd).

Bezwzględnie rezygnować z vat'u.

Nie zatrudniać pracownika jak nie będzie się miało nad nim bieżącej
a potem wyrywkowej kontroli. Pracownik może narobić wiele kłopotów.
Może to być cwaniak pracujący dla siebie, lub zupełne zero.

Wogóle ograniczać niepotrzebne koszty a robić je gdy posłużą do rozwoju
firmy. Żadne muzyczki, płatne witryny www i inne tam badziewia. Już
prędzej rozprowadzać nielubiane ale najskuteczniejsze ulotki.

Co do formy.

Najpierw zorientuj się czy będziesz miał duże koszty.
Jeśli małe to najlepszy jest ryczałt. Jesli duże to podatkowa
księga przychodów i rozchodów.


2) jak płacić podatki


Nieważne czy zlecisz księgowość do biura rachunkowego.
Przepisy o podatkach musisz znać osobiście.


3) ile będę musiał płacić na ZUS jeśli mam teraz umowę o prace i nie
chce jej rozwiązywać


Dowiesz się w ZUS jak już będziesz wiedział co sam chcesz.
Musisz umieć zadawać pytania i to w każdym urzędzie bo
odpowiedzi zawsze będą ogólne i takie, że możesz wyjść głupszy
niż byłeś przedtem.


5) chce wynająć lokal, czy poza ustaloną opłatą za najem będę musiał coś
jeszcze płacić(do gminy?) i jeśli tak to ile?


To za co płacisz powinno być w umowie najmu.


6) od kiedy mogę odbierać faktury na firmę, by móc później odliczyć je
od ewentualnego dochodu


Najpierw musisz zgłosić prowadzenie działaności w gminie
i dostać decyzję ale termin jej rozpoczęcia musi być poźniejszy.
Faktury zakupów możesz wówczas wprowadzać w koszty. Inaczej dupa
blada a jeszcze mogą być kłopoty jak zrobisz odwrotnie
(czyli najpierw kupujesz a potem otwierasz działalność i
księgujesz w koszty zakupy z przed otwarcia działanośći).

Czytaj i ucz sie przepisów. Przepisy, przepisy i jeszcze raz przepisy.

Andrzej.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Oriflame, Amwaye i inni

Jarosław Krawczyk napisał(a) w wiadomości:

Na Amway (nie odmienia sie) znam sie dobrze (3 lata, najwyzszy poziom
premii), na prowadzeniu dzialalnosci rowniez (6 lat) wiec rowniez sie
wtrace. Dyskusja jest bardziej rzeczowa gdy ktos wie co mowi, a nie mowi co
wie.


Z tym się zgadzam w całej rozciągłości

Budowa sieci dystrybucji powoduje rezygnacje z ryczaltu i obowiazek
prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow. Kwote ktora obliguje
do zostania platnikiem VAT oblicza sie mnozac przez 30 premie wyplacana
przez firme i dodaje obrot osobisty (czyli wystarczy premia ok. 250 zl
miesiecznie by wejsc na VAT).


Natomiast tutaj nie jesteś zupełnie na bieżąco.
Problem z prawidłową klasyfikacją naszej działalności jest stary jak network
w Polsce. Zaczęło się w 1992r. od podatku obrotowego, który też przez wielu
był niepotrzebnie płacony od premii.
Jeśli chodzi o VAT, stan prawny nigdy nie wymuszał tak szybkiego
przechodzenia na VAT. Ostatnie pismo, które otrzymałem w tej sprawie jasno
tę kwestię precyzuje. Nie mam niestety w domu skanera, więc po prostu je
przepiszę. Jeśli będzie to czytał jakiś dystrybutor Amway, pismo to może
zobaczyć u swojego Dystrybutora Bezpośredniego - dystrybutorzy z innych
organizacji nie wiem gdzie. ;-)
Początek cytatu:
------------------------------------------
MINISTERSTWO FINANSÓW
Warszawa, 1997.06.25
Departament Podatków Pośrednich
PP3-8221-179/97/MB
                                               Polskie Stowarzyszenie
Sprzedaży Bezpośredniej

ul. Polna 50
                                                                     00-644
Warszawa
     W odpowiedzi na pismo z dnia 3 lutego 1997r. Ministerstwo Finansów
uprzejmie wyjaśnia, iż
Podatnicy wykonujący czynności nazywane "network marketing" i otrzymujący
wynagrodzenia za swoją działalność również po 1 kwietnia 1997 r., a więc po
nowelizacji art. 14 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. )
z dnia 21 listopada 1996 r. ( Dz. U. Nr 137, poz. 640 ) przy ustalaniu
podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie uwzględnniają
zastrzeżenia sprecyzowanego przepisem art. 16 ust. 1 pkt 2 wymienionej
ustawy. Podstawę opodatkowania  ww. czynności podatkiem od towarów i usług
stanowi kwota należna z tytułu świadczonych usług tzw. sponsorskich,
pomniejszona o kwotę należnego podatku, zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt.
ustawy.

                                                 Dyrektor Departamentu
                                                 Adam Wesołowski  (podpis
nieczytelny)
------------------------------------------
Koniec cytatu.

Jedyny przykry aspekt całego zamieszania z VAT'em jest taki, że jak ktoś już
niepotrzebnie został VAT'owcem, to już musi nim być.

Pozdrawiam wszystkich dystrybutorów, klientów, ciekawskich i
"bezinteresownie nieżyczliwych" :-)

Leszek Pawłusiów
Lesze@bigfoot.com
http://friko.onet.pl/gd/leszekpa/

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Oriflame, Amwaye i inni

On Thu, 12 Feb 1998, Jarosław Krawczyk wrote:
Na Amway (nie odmienia sie) znam sie dobrze (3 lata, najwyzszy poziom
premii), na prowadzeniu dzialalnosci rowniez (6 lat) wiec rowniez sie
wtrace. Dyskusja jest bardziej rzeczowa gdy ktos wie co mowi, a nie mowi co
wie.


 No dobra, przyznam sie... Moja zona kiedys byla w amwayu (odmienia sie) i
doszla do 3%... Naprawde mi wstyd...

W Amway dystybutor limitowany nie ma prawa do sprzedazy produktu, jedynie do
zakupu na wlasny uzytek po cenie hurtowej (ok. 30% mniej niz detal) do
ilosci nie przekraczajacej limitu ustalonego przez firme (ok. 500 zl w
miesiacu) do limitu nie wlicza sie zakupu zestawu naczyn dla smakoszy i
telefonu komorkowego wraz z aktywcja ERA GSM. Pelnoprawnym zostaje
dystrybutor, który przedstawi firmie kopie wpisu do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej.


 W sumie moze. 3 lata temu takie dziwo nie istnialo.

Budowa sieci dystrybucji powoduje rezygnacje z ryczaltu i obowiazek
prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow. Kwote ktora obliguje
do zostania platnikiem VAT oblicza sie mnozac przez 30 premie wyplacana
przez firme i dodaje obrot osobisty (czyli wystarczy premia ok. 250 zl
miesiecznie by wejsc na VAT).


 Bzdura. Kwota zalezy od obrotu wynikajacego z ewidencji. Czyli
wystawionych rachunkow. Zadne rozporzadzenie nie wspomina o mnozeniu przez
30 jakis premii.

Poniewaz zarowno Amway jak i Oriflame sa czlonkami stowarzyszenia sprzedazy
bezposredniej zasady dotyczace prowadzenia dzialalnosci gospodarczej mysle


 Cokolwiek to znaczy...

sa identyczne.


 Sa. Kodeks cywilny, ew. kodeks handlowy.

Kolezanke ratuj. Z networkami daj sobie spokoj.

Kolezanka rzeczywiscie potrzebuje pomocy ale tylko w kwestii prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej. Network nie jest dla wszystkich dobrym sposobem
zarabiania pieniedzy, ale warto sprawdzic czy tak jest w swoim przypadku.
Mniejsze znaczenie ma rodzaj produktu w sieci, wieksze sposob pracy.
Uogolnienie Amway czy innej firmy marketingowej do konkretnej osoby


 Amway jest firma produkcyjno(przemysl chemiczny)  - dystrybucyjna.
Marketing polega na czyms nieco innym. Pozwole sobie stwierdzic, ze jest
to dziedzina nauki o rynku (jezeli cos takiego mozna nazwac nauka). Firma
marketingowa to taka, ktora dziala w zakresie rozwoju marketingu poprzez
doradztwo, konsulting etc.  Halso "multilevel marketing" oznacza sposob
dzialania dzialu handlowego (czyli tych wszystkich napalencow), a nie
charakterystyke firmy.

prowadzacej te dzialalnosc to tak jak wyrobienie opinii na temat internetu
na podstawie 1 strony WWW.


 Prowadze dzialalnosc gospodarcza (komputery, sieci) w roznych formach od
paru lat. Przedstawilem koledze moj poglad na obowiazujace w tym zakresie
prawo. Nie uwazam networkow na dobry biznes i z wlasnej praktyki, i z
obserwacji. Polecam lekture Marksa - prawdziwe pieniadze przychodza z
pracy raczek cudzych, a nie wlasnych. Wartosc dodana musza wytworzyc stada
mrowek, by sobie Bill Gates czy de Vossy i Van Andele mogly zyc w
luksusie. Dlatego lepiej poruszac sie w ramach ogolnie przyjetych regul
biznesu - w amwayach jest to tak poustawiane, ze nie pracuje sie na swoj
sukces, tylko cudzy. Poza tym zbytnio to bazuje na psychologii. Nie ma tu
racjonalnych argumentow - gra sie na emocjach. Osobiscie tego nie lubie.

Ale sprobowac mozna. Moze szanowny Kolega przedstawi na niniejszym forum
swoj plan (w sensie amwaya), a ja punkt po punkcie sprobuje go podwazyc.

P.S. Pozdrow Chmielewskiego... Czym on teraz jest? Diamentem?

*******************************************************************************
  Jacek Kijewski, ja@qna.softomat.com.pl (zajrzyj tez www.softomat.com.pl)
                Kazda dostatecznie rozwinieta technologia
                niczym szczegolnym nie rozni sie od magii
*******************************************************************************

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Program - Na jakich warunkach
podjelibyście się napisania programu magazynowego (dla firmy która zajmuje
się produkcją i sprzedażą oprogramowania:  jaka kwata, procent od sprzedaży
inne warunki) , miałby działać na MSDE /SQL Server i umożliwiałby:

obsługa dowolnej liczby magazynów
  a.. rozchodowanie towaru metodą FIFO, LIFO lub wybór z dowolnej dostawy
  b.. ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto
  c.. możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w
dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu
  d.. automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub
wielu zamówień odbiorców lub własnych
  e.. możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ
  f.. możliwość wystawiania dokumentów w różnych walutach
  g.. możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań
  h.. rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów
  i.. ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz poleceń
przelewu za dowolny okres
  j.. automatyczne tworzenie zamówień do dostawców na podstawie: definicji
oraz stanów minimalnych i maksymalnych
  k.. opcje konfiguracyjne, które pozwalają użytkownikowi dostosować program
do specyficznych wymagań,
  l.. system rejestracji zdarzeń
  m.. sygnalizowanie przekroczenia stanów krytycznych w magazynie
  n.. terminowe rozliczenia z kontrahentami (Urząd Skarbowy, ZUS).
  o.. obsługa akwizytorów
  p.. kalendarz, w którym pod konkretną datą można zapisać krótką notatkę
  q.. praca na wielu stanowiskach jednocześnie (wersja sieciowa)
  r.. przenoszenie danych z oddziałów do centrali
  t.. prowadzenie ewidencji na potrzeby Podatkowej Księgi Przychodów i
Rozchodów oraz Księgi Handlowej
  u.. rozliczanie zaliczek
  v.. definiowanie kilku rachunków bankowych właściciela programu
  a.. cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
  b.. podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe
  c.. oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży
  d.. różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży
  e.. nieograniczona ilość cen sprzedaży
  a.. automatyczna aktualizacja programu
  b.. w przyszłości: wydruk kodów kreskowych, elektroniczna faktura

Dokumenty występujące w systemie

  a.. bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, zamówienia odbiorców i własne
  b.. faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT, faktura
pro forma, dokument WZ dla odbiorcy (specyfikacja)
  c.. KP, KW, przelew, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do
zapłaty, nota odsetkowa
  d.. dokumenty produkcyjne

Kartoteki:

  a.. kontrahentów: dane dresowe +  (email, www, narzut/upust,  kredyt
kupiecki, kilka kont bankowych)
  b.. towarów, usług, opakowań, odpadów
  a.. kursów walut
  b.. jednostek miar , akwizytorów, form zapłaty, grup towarowych

Raporty

  a.. stan magazynu, oferty, cenniki, etykiety towarowe
  b.. listy kontrahentów, etykiety adresowe
  c.. zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych
  d.. rejestry VAT
  e.. wydruk naklejek na towary z kodami kreskowymi
  f.. analizy zakupów, sprzedaży
  g.. analizy stanu rozrachunków

Produkcja:

  a.. kalkulacja gotowego wyrobu z surowców lub innych gotowych wyrobów,
  b.. obsługa procesów produkcyjnych z uwzględnieniem rozliczenia ubytków i
strat, zwrotów do magazynu,
katalog kosztów dodatkowych

Obsługa kas i drukarek fiskalnych (ELZAB, OPTIMUS, POSNET)

pozdrawiam,
Arkadiusz Malinowski
http://www.strony.wp.pl/wp/s-i-k

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: A gdzie jest Linuks?
Piotr Krzyżański koślawo nabazgrał:


"krauze_ga`" <ser@zus.gov.pl`wrote:

| Grzegorz Podsiadło koślawo nabazgrał:

| Piotr Krzyżański wrote in news:3ff7106d$1@news.it-faq.pl:

| | Piszą o systemach operacyjnych dla komputera w domu, a Ty pytasz
| | o adaptację serwera, która usiłuje wejść do tego towarzystwa.
| Aha - czyli Linuks do domu sie nie nadaje?

| Moim zdaniem dla ZU do domu się nie nadaje bo:
| [ciach]

| Ja bym polecił do domu bo:
| - można kupić komputer o 400 zł taniej. / w szczególnych
| przypadkach jest to 30% taniej/

Popuściłeś za mocno wodze fantazji - po co mam
kupować komputer z systemem, jeśli takowy już posiadam?

| - można sobie odpuścić antywirusowe oprogramowanie i w szczególnych
| przypadkach zapory sieciowe/neo,sdi/

Nie odpuszczaj za dużo - można się czasami zdziwić . . . .

| - na dobrą sprawę nie potrzeba sterowników

????


Na moim przykładzie - skaner Epson 1200 z własnym sterownikiem SCSI,
laserówka HP4L, modem usb speedtouch/neostrada/, płyty główne i karty
graficzne różnych maści - żadnych sterowników nie potrzebowałem.


| - nic nie rejestruję, nikt nie dostaje mojego IP razem z
| informacjami o błędnie działającym systemie,

Jak _wyślesz_ to ktoś pewnie dostanie, a co do rejestracji, to
jakoś linuksiarze lubią to robić. Szczególnie widać to w
sygnaturkach . . . .


linuksiarze - szukam po słownikach i nie mogę znależć definicji.
Nie byłem na Władcy pierścieni ani na Gwiezdnych wojnach - pewnie
jakaś postać w stylu rycerz Jedi - czy jakoś tak?


| - nie szukam programów do prowadzenia domowej księgowości, pisania
| podań etc.
| - jeżeli się uprę, to będę miał za darmo oprogramowanie do
| prowadzenia księgowości dużej firmy za darmo i legalnie (LH-gdyby
| ktoś pytał)

Chyba niewiele wiesz o ksiegowości kolego.
Z całym szacunkiem, ale Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,
to tylko _mały_ wycinek księgowości.


Chyba wiem jednak więcej, niż ci się wydaje.
LH to pełna księgowość.
A wspomniałem o tym tylko przy okazji.


Jeszcze daleko Linuksom do tego, aby weszły do każdego biura.


W każdym biurze/wg twojej klasyfikacji/ znajdę bez problemu miejsce na
komputer z SO Linux.
/czytaj - zastosowanie/.


Podam Ci przykład z mojego podwórka - firma transportowa potrzebuje
dzisiaj dokładnie monitorować czas pracy kierowcy - pod Windows
jest już od dawna program, który ładnie współpracuje ze skanerem
i wystarczy kilka kliknięć, aby mieć na dłoni rozliczenie czasu
pracy. I nie pisz, że to jakiś niszowy rynek, bo w Polsce jest ponad
100 tysięcy firm transportowych.


i 100000 tych  firm kupuje takie oprogramowanie - ubawiłem się do łez.
Facet z żukiem wartym 300zł kupi soft i hard warty jego roczne zyski.
No, chyba że ja czegos nie wiem, i jest w Polsce 100000 firm wielkości
PKS.
Polska transportem stoi.

Przestań sprowadzać wątek na koślawe tory.
Sam sobie wymyśliłeś tezę i sam ją obalasz.


Piciu


--
Piszcie spamerzy na: pro@procom.com.pl

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: oddam płytki CD z programami

mam kilka płytek pochodzących z Rzeczpospolitej i gazety Prawnej - może komus
sie przydadzą, ja z nich nie skorzystam.

ponieważ jestem molem ksiązkowym oddam za książki (szczegóły na priva) lub art.
biurowe- szkolne dla dzieci lub inne propozycje :-))

bardzo proszę - oto lista:

1.
Encyklopedia prawna na CD
płytka pochodzi z rzeczypospolitej, elektroniczne wydanie zawiera ujednolicone
teksty 16 ustaw oraz rozporządzenia. POLECAM

2.
rachunkowość 2005 - nowe zasady sprawozdawczości finansowej
płytka pochodzi z Rzeczypospolitej, elektroniczne wydanie zawiera Nowe zasady
sprawozdawczości finansowej w rachunkowości na 2005 rok. aukcja dotyczy jednej
płytki. druga płyta - na innej mojej aukcji. POLECAM

3.
samochód w firmie i w domu
płytka pochodzi z gazety prawnej, elektroniczne wydanie zawiera: kredyt czy
leasing na samochód; prywatny samochód na potrzeby firmy; wyjazdy służbowe,
ryczałty, limity; opodatkowanie transakcji; akty prawne, druki i formularze.
aukcja dotyczy jednej płytki. druga płyta - na innej mojej aukcji. POLECAM

4.
poradniki dla firm na CD
płytka pochodzi z gazety prawnej, elektroniczne wydanie zawiera: poradniki dla
firm - podatki i rachunkowość; prawo pracy; ubezpieczenia; obrót gospodarczy.
aukcja dotyczy jednej płytki. druga płyta - na innej mojej aukcji. POLECAM

5.
podatki 2004
płytka pochodzi z gazety prawnej, elektroniczne wydanie zawiera: ulgi remontowe
i budowlane, darowizny i inne odliczenia, rozliczenie firmy, przepisy,
komentarze, interpretacje urzędowe

6.
podatki 2005
płytka pochodzi z gazety prawnej, elektroniczne wydanie zawiera: wszystkie
informacje NT podatków w 2005 r.

7.
rozliczenie roczne 2004
płytka pochodzi z Rzeczypospolitej, elektroniczne wydanie zawiera: program do
wypełnienia zeznania podatkowego za rok 2004: PIT 37, PIT36, PIT36L, PIT/D, PIT-
2K, PIT/M, PIT/O, PIT/B, PIT/Z, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B.

8.
KODEKS PRACY &#8211; najnowsza wersja ustawy obowiązująca od 2005 r. &#8211;
płytka
pochodzi z Rzeczypospolitej, i zawiera kodeks pracy oraz wybór najważniejszych
rozporządzeń wykonawczych

9.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów &#8211; program &#8211; płytka pochodzi
z gazety
Prawnej i zawiera program oraz dodatkowo &#8211; komentarze, orzecznictwo,
interpretacja izb i urzędów skarbowych

10.
Kurs konwersacyjny jęz. angielskiego dla średniozaawansowanych. Płytka pochodzi
z Rzeczypospolitej i zawiera: 1000 ćwiczeń, testów i dyktand, ponad 2000
nagranych pojęć i zwrotów, ćwiczenie wymowy, rozumienie ze słuchu.
Jest to program dla osób zainteresowanych czynnym opanowaniem j. angielskiego,
dla osób wyjeżdżających za granicę. Częśc dialogowa i część ćwiczeniowo
testowa.  dysponując mikrofonem mamy możliwość nagrania własnego głosu i
porównania go z oryginałem. Program zawiera również poradnik gramatyczny oraz
słownik ponad 2000 pojęć z oryginalną wymową słów. Wszystkie zapisane na płycie
dialogi można wysłuchac także na odtwarzaczach płyt CD.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: ostatnie godziny "promocji" wiążących interpretacji podatkowych za darmo
Sprawa: wniosek o dokonanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Podstawa prawna: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. &#8211; &#8222;Ordynacja
Podatkowa&#8221;

Z uwagi na to, że wniosek składany jest 30 czerwca 2007 r. (a wnioskodawca
zachowuje dowód nadania pocztą polską listu poleconego), do wniosku nie są
dołączone dowody opłaty skarbowej, gdyż 30 czerwca 2007 wnioski o wiążącą
interpretację przepisów prawa nie podlegają opłacie skarbowej.

Przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i prowadzi
podatkową książkę przychodów i rozchodów oraz wspomnianą w § 8 pkt 1 ust. 2
oraz § 30 pkt 3 &#8222;Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów&#8221;, tzw. &#8222;ewidencję
sprzedaży&#8221;.

Pytanie:

Czy prowadzenie&#8222;ewidencji sprzedaży&#8221; (wspomnianej w § 8 pkt 1 ust. 2 oraz § 30
pkt 3 &#8222;Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów&#8221;), przez podatnika który
nie używa kasy fiskalnej, nie prowadzi wielozakładowej działalności
gospodarczej ani nie zawarł umowy z biurem rachunkowym, skutkuje przyzwoleniem
organów podatkowych na wypełnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
zgodnie z § 30 rozporządzenia tylko raz w miesiącu &#8222;w czasie zapewniającym
prawidłowe i  terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni&#8221;, bez konieczności codziennego
wypełniania podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Stanowisko wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy, prowadzenie &#8222;ewidencji sprzedaży&#8221; przez podatnika, który
nie używa kasy fiskalnej, nie prowadzi wielozakładowej działalności
gospodarczej ani nie zawarł umowy z biurem rachunkowym, skutkuje przyzwoleniem
na wypełnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów tylko raz w miesiącu &#8222;w
czasie zapewniającym prawidłowe i  terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie
później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni&#8221;, bez konieczności
codziennego wypełniania podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Oświadczenie wnioskodawcy:

Mając świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
oświadczam, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie toczy się i nigdy nie
toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa ani
postępowanie przed żadnym sądem, a w szczególności przed sądem administracyjnym.

czytelny podpis

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Księgowanie duplikatu
Dnia 17-11-2008 o 16:52:56 Gotfryd Smolik news <smo@stanpol.com.pl 
napisał(a):


- data którą się wpisuje do KPiR to AFAIR "data zdarzenia gospodaczego"
  czy jakoś tak, prawda? - no to z datą faktury niekoniecznie musi
  mieć coś wspólnego. Może mieć coś wspólnego z miejscem w KPiR
  w którym powinna się znaleźć :), a tu już zależy którą wersję
  chronologii stosujesz.


Jeszcze apropos tej nieszczęsnej KPiR, poszperałem bo trochę mnie  
zdezorientowałeś.
Nie ma to jak wrzucenie kamyka do ogródka ;-)

Kol. 2 ma tytuł "Data zdarzenia gospodarczego", ale jak zerkniesz do  
objaśnień
w roporządzeniu, to odnośnie kol. 2 masz:
"W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu  
stanowiącego podstawę dokonywa-
nia wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania  
przychodu albo datę zestawienia
sprzedaży)."

Ta "data poniesienia wydatku" mnie trochę zdziwiła, bo co prawda mam  
interpretację że w kol. 2
mam wpisywać datę wystawienia faktury(dla kosztów ogólnych), ale wydatek  
kojarzy mi się bardziej
z fizyczną zapłatą. No więc przeskanowałem rozporządzenie na okoliczność  
słowa "wydat" i okazało
się, że raz minister pisze "kosztów (wydatków)" sugerując że to to samo,  
innym razem pisze
samo "wydatków".

Jest też par. 26: "§ 26. Zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosz-
tów) są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w § 12—16."

Także jak na razie remis.

Jednak kolumny 12-15 mają wspólny nadtytuł "wydatki (koszty)" sugerując
że jednak wydatki to koszty, a co najmniej że koszty to podzbiór wydatków
lub że oba zbiory mają jakąś częśc wspólną :-)

Przechodząc do objaśnień, mamy pkt 14: "Kolumna 14 jest przeznaczona do  
wpisywania pozostałych
kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10—13), z wyjątkiem kosztów,  
których zgodnie z art. 23 ustawy
o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów."

A więc jednak koszty - i to najwyraźniej w rozumieniu updof.
Co prawda kolejne zdanie to "W kolumnie tej wpisuje się w szczególności  
takie wydatki jak", mogłoby to
sugerować że co prawda wpisuje się koszty, ale dopiero po fizycznym  
dokonaniu wydatku,
ale w pkt 22-24 masz algorytm na wyliczenie dochodu - i tam wyraźnie  
widać, że owe wydatki
sumują się jako koszty uzyskania przychodu *poniesione* w danym roku  
podatkowym. Czyli
od razu widać analogię do art. 22.4/5/6 updof. Co więcej przychody są  
zdefiniowane w rozporządzeniu
jako przychody w rozumieniu updof, a algorytm wyliczania dochodu wskazuje  
na pozwiązanie z art. 24
updof.

Jako rodzynek jest jeszcze updof i jej art. 24a:

"Art. 24a. 1. Osoby fizyczne(...) są obowiązane prowadzić podatkową księgę  
przychodów i rozchodów, (...)
  w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania  
i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres  
sprawozdawczy (...)
7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, (...) aby stanowiła  
dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych(...)"

Jak dla mnie oznacza to, że z KPiR ma wynikać przychód, koszty i dochód do  
opodatkowania, za każdy miesiąc/kwartał
oraz sumarycznie z cały rok. Gdyby więc przychody księgować zgodnie z  
updof, a koszty ogólne wg np. zamówienia
("data zdarzenia gospodarczego") czy fizycznej zapłaty("data poniesienia  
wydatku") to by wyszły głupoty.

Więc jak dla mnie mimo nieszczęsnych lapsusów językowych, owa "data  
zdarzenia gospodarczego" czy "data poniesienia wydatku"
to data poniesienia kosztu w rozumieniu updof.

Sorry za przydługi wywód, ale mam przeczulicę-literarozę podatkową i w  
ramach auto-terapii muszę się zawsze samo-upewnić :-)

Pozdrawiam,
Tomek

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Koszty w dacie faktury

On Mon, 1 Oct 2007, sympatyczna_poczt@amorki.pl wrote:
Przykład: Dostaję fakturę 15.08, gdzie mi sie zapodziewa i odnajduję ją
26.09.  Mowa o fakturze nie dotyczącej materiałów i TH.


  Mam takie pytanie uboczne.
  Który przepis ustawy pozwala ministrowi *zmieniać zasady* potrącania
kosztu uzyskania przychodów?
  Próbowałem kilka tygodni temu sugerować, jakoby w przeszłości minister
"robił podatnikowi dobrze" i spotkałem się z oporem - skądinąd słusznym,
minister nie może wykraczać poza uprawnienia ustawowe, to o czym
myślałem sprowadza się do ograniczenia prawa dawania ministrowi
uprawnień do nakładania obowiązków.
  Dobra.

  To ja się pytam, z czego ma wynikać prawo ministra do określenia
terminu zaliczenia w koszty zakupu TH?
  Prawo z ustawy wygląda tak:
http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob...
+++
7. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze
  rozporządzenia, okre li sposób prowadzenia podatkowej księgi
  przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna
  odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na
  okre lenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres
  obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminy
  zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi.
---

  Wszystko!

  Czyli mamy tak:
- termin *powstania kosztu* przy zakupie TH
- termin *potrącenia kosztu* przy tymże zakupie, nad czym rozwodzę się
   szeroko w sąsiednim poście, ale jak ktoś mi chce powiedzieć że
   są to wyrażenia równoważne do odeślę do "zasad prawnych" :)
- termin *ujęcie w KPiR* wraz z *datą dostawy*, który w takim oglądzie
   rzeczy jest na początek niekonstytucyjny, bo minister nie ma prawa
   nakładania obowiazków rozporządzeniem :

  Pomińmy to ostatnie, przyjmujemy za dobrą monetę iż obowiązek wpisania
zakupu TH wynika z ustawy (IMO - nie wynika, ktoś może wskazać z czego?)
i że minister "tylko" określił odrębny termin "wpisu", a to mu wolno.
  Ale w takim przypadku mamy *WPROST* implementację tezy, ktora była
niedawno przy szczególnym przypadku wyciągana przez bodaj tommyego:
wpis do KPiR z okazji dostawy to jedno, a wpis do KPiR z okazji
zaliczenia w koszty to drugie :

  Zastrzegam, że zasadę zaliczania TH w koszty w momencie ujęcia
w księdze można próbować wywieść interpretacją ...jak jej tam,
celowościową czy systemową... znaczy że z logiki art.24.2 wynika,
że skoro liczymy różnicę remanentową, to różnica kosztów (znaczy
jak porównujemy *dwa* remanenty) musi obejmować wszystko to, co
do remanentu "dorzucono" (czyli wszystkie zakupy).
  Ale z drugiej strony.. hm... jak to SN powiadał: "truizmem jest,
że litera przepisu ma pierwszeństwo", zaś art.21 zapisuje litery
dość wyraźnie.

  No to namieszałem dokumentnie.
  Mam nadzieję, że jak ktoś się pogubił, to znajdzie się ktoś kto
owo zakręcenie z zaplątaniem rozwikła czytelniej :)

A koszt? W sumie gdy nie ma miesiecznych deklaracji to wg mnie
wogóle nie ma znaczenia, byleby w danym roku wpisać do kpir i nie wczesniej
niż w dacie wystawienia faktury.


  Tego się trzymajmy.
  Pytania czy MOŻNA i czy NALEŻY ująć za koszt zakupu TH z datą dostawy
to nijak nie zmienia.
  Załóżmy:
- data dostawy: 28.IX.2007
- data wystawienia f-ry: 2.X.2007
- termin płatności: 3.XI.2007
- data faktycznej zapłaty: 5.XII.2007

  Kiedy toto ująć w KPiR i kiedy powstaje koszt, jeśli podatnik
odpowiednio wg art.22.6 wybrał "mają zastosowanie" i "nie mają
zastosowania" - i DLACZEGO?

pzdr, Gotfryd

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Faktura za telefon
Dnia 13-02-2009 o 14:55:49 'Tom N' <n@int.dyndns.org.invalidnapisał(a):


| To było w 2006, od 2007 zmieniło się to że jest nowa definicja
| daty poniesienia kosztu, art. 22.6b updof  i obowiązuje to wszystkich KPiR-owców.

Data poniesienia kosztu to nie to samo co data zdarzenia
gospodarczego, a wspomniany artykuł tylko "ustanowił memoriałowe
rozlicznie kosztów dla wszystkich podatników na księdze"


To jeszcze przeczytaj pkt 3. objasnień do KPiR, przyczep się
do wydatków a następnie zerknij do § 26. rozporządzenia


Towar otrzymałeś 1 lutego razem z fakturą wystawioną 31 stycznia --
jak wpiszesz do PKPiR, żeby było zgodnie z przepisami (ustawa,
rozporządzenia...)  ;-)


W dniu otrzymania rzecz jasna. W updof masz jeszcze art. 24.2 który
stanowi lex specialis do 22.6b. Co prawda nikt tego nie zapisał
otwartym tekstem, ale remanent ma sens tylko wtedy, gdy do KPiR
wpisujesz objęte nim rzeczy w dacie ich otrzymania i tak też
jest to jednolicie interpretowane.


Zostańmy przy kosztach "niehandlowych" a dokładniej przy fakturach za
usługi telekomunikacyjne i przy ułatwieniu dotyczącym księgowania w
tym samym miesiącu do KPiR i VAT ;-)

Poproszę o duplikat, bo oryginał wystawiony miesiąc wcześniej pies
zeżarł... ICMPTZ  ;O


Ależ ja nie twierdzę że nie możesz sobie zaksięgować gdziekolwiek
pomiędzy datą wystawienia a końcem roku. Napisałem tylko że
stricte rzecz biorąc masz wtedy wadliwą księgę. Wada oczywiści
jest wagi minimalnej i nikt za to głowy nie urywa.


| Ale trzymając się przepisów art. 22.6b updof jest tym co ma zastosowanie.

Dz.U. nr 36 poz.229 z 2007

W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu
stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku...)

Była jeszcze jedna zmiana rozporządzenia w 2007 ale nie dotyczy...

Nie jest to aby szczególny przepis?


Wyżej już napisałem żebyś to przeczytał a tutaj niespodzianka :-)
To rozporządzenie to jest bubel, ono określa tylko techniczne aspekty
prowadzenia ewidencji i nie może "nadpisywać" ustawy.

W updof masz taką delegację:

Art. 24a. 1. Osoby (...) wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej ‼księgąâ€,(...) w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy,(...)

A żeby ustalić dochód czy stratę musisz prowadzić KPiR zgodnie z updof. A w updof masz art. 22.6b i art. 22.4.
I kółko się zamyka.

Był nawet wyrok ostatnio - okazało się że minister się rozpędził nakazując wpisywać do remanentu produkcję w toku
- bo taka nie jest wymieniona a 22.4 updof - i gdyby ją wpisywać to by dochód wychodził niezgodny z ustawą.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Ryczałt + VAT + komputer + oprogramowanie


Użytkownik cef napisał:

| I kosztem zawsze były WYDATKI do wysokości określonej
| właśnie przez kilometrówkę - art 23.1 pkt 46)
| Ten przepis jest dość jasny - nie wiem skąd pomysł, że kosztem jest jakaś
| kwota z przemnożenia.


szukałam w ustawie, co było o tyle trudne do znalezienia, że ten przepis
wszedł w 1993 r

art.11 rozp.w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

3. Na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych wydatków
(kosztów), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy
osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne),
określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i
wartość, a w innych wypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i kwotę
wydatku. Dowody takie mogą dotyczyć wyłącznie:
(....)
5) kosztów z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego do celów
związanych z działalnością gospodarczą, w wysokości nie przekraczającej
obowiązujących stawek określonych w odrębnych przepisach,

i teraz z wyroku dotyczącego tego okresu - III ARN 47/94

Urząd Skarbowy w O.L. decyzjami z dnia 3 marca 1993 r. (...) ustalił
należny podatek dochodowy od osób fizycznych dla Jacka F. i Tomasza F.,
wspólników spółki cywilnej, ‼Zakład Remontowo-Budowlany” w C. za okres
od 1 stycznia 1992 r. do października 1992 r. w kwocie 11.822.000 zł.
Ustalając wysokość zobowiązania podatkowego Urząd Skarbowy nie
uwzględnił m.in. kosztów związanych z zakupem paliwa i części zamiennych
do samochodu marki ‼Nissan”, który będąc własnością prywatną nie
stanowił składnika majątku prowadzonego przez wspólników Zakładu.
Zdaniem Urzędu Skarbowego, skoro samochód nie został ujęty w ewidencji
środków trwałych tej spółki, to dokumentowanie kosztów związanych z
wykorzystaniem go dla celów działalności gospodarczej powinno być
prowadzone zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 5 i ust. 4 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 1991 r. Nr 125 poz.
559), a zatem jedynie przez wystawienie odpowiednich dowodów
wewnętrznych zawierających co najmniej następujące dane: dzień, liczba
przejechanych kilometrów w danym dniu, cel wyjazdu i ogólną wartość
wynikającą z iloczynu przejechanych kilometrów i obowiązujących stawek
określonych w zarządzeniu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z
dnia 9 maja 1989 r. w sprawie używania samochodów, motocykli i
motorowerów do celów służbowych (M. P. 1989 r. Nr 16 poz. 117 ze zm.).
Podatnik dokumentował koszty z tytułu używania samochodu prywatnego
marki ‼Nissan” do celów związanych z działalnością gospodarczą
rachunkami na zakup paliwa i części zamiennych a więc w sposób
przewidziany jedynie dla pojazdów ujętych w ewidencji środków trwałych.
..........

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie wyrokiem z
dnia 21 stycznia 1994 (...) uchylił zaskarżone decyzje
.......................

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
(...)

  Należy bowiem podkreślić, że § 11 ust. 1 rozporządzenia nie wprowadza
takiej generalnej zasady w odniesieniu do dokumentowania zapisów
dotyczących wszystkich rodzajów wydatków (kosztów) poniesionych przez
podatnika. Powyższy przepis w sposób stanowczy i jednoznaczny nie
zezwala na udokumentowanie zapisów w księdze rachunkami w odniesieniu do
wydatków wymienionych w ust. 3 i 4 tego przepisu. Należy zatem przyjąć,
że koszty z tytułu używania samochodu prywatnego dla celów związanych z
działalnością gospodarczą mogą być dokumentowane wyłącznie w formie
dowodów wewnętrznych lub miesięcznych zestawień kosztów. Twierdzenie
Naczelnego Sądu Administracyjnego, że podatnik ma obowiązek
dokumentowania prowadzonej działalności w podatkowej księdze przychodów
i rozchodów na podstawie rachunków, a gdy ich uzyskanie jest utrudnione,
za pomocą dowodów wewnętrznych lub miesięcznych zestawień kosztów jest
dowolne i sprzeczne z regułami wykładni systemowej § 11 rozporządzenia.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: podwójna faktura


W wiadomości <news:ednbfu$klc$1@atlantis.news.tpi.pl
posejdonn <rpp22@no_spam.o2.plpisze:

| Więc ja, żeby Cię "uwalić"od 2 lat wystawiam fakturky, 2 - 3 w roku
| po 10 tysiecy każda. Ja nie chcę za nie pieniędzy, bo na nich jest
| napisane, zapłacono gotówka, Ja odprowadziłem od nich podatek, Ja je
| zaksięgowałem.

Ale ja ich nigdy nie zaksięgowałam, nie wrzuciłam w koszty i nie
potwierdzę
Ci salda.
Dzięki raportom kasowym i bankowym udowodnię, iż w żaden sposób nie
płaciłam
za takie faktury.
Nie było takiej transakcji. Teraz z kolei Twoja kolej, by udowodnić, że
to,
co zrobiłeś, miało ręce i nogi.


Nie zaksięgowałaś i Twój błąd, dzięki raportom kasowym i bankowym nic nie
udowodnisz, bo jesteś tak sprytna, że odkładasz, kasę za sprzedaż
niezkasięgowanego towaru w drugą kieszeń.
Były takie transakcje pomiędzy naszymi firmami, bo ja mam dowody zakupu,
sprzedaży, odprowadzone podatki i kasę za towar.
Udowodnij, ze tak nie było, to Ty jesteś podejrzana o handel poza kasą
fiskalną, nie ja :)))


| Pewnego dnia przebrała się miarka i ktoś usłużny
| doniósł na Ciebie do US, że handlujesz towarem bez faktury.

Handluję bez faktury? Ja? W którym miejscu?
Jeśli już, to jedynie kupuję coś od Ciebie. I nie muszę tego dalej
sprzedawać.
I w momencie, gdy tego, co kupiłam, nie wrzucam w koszty - bo nie wrzucam,
jakim cudem, jeśli nie zaksięgowałam faktury, to niczego niewłaściwego nie
robię. Do czego konkretnie miałby się przyczepić UKS?
Chyba się trochę poplątałeś :)


Jesli kupiłaś coś ode mnie czy skądkolwiek na firmę i dostałaś na to fakturę
(bądź była ona wystawiona, a Ty o tym nie wiesz, tak jak w opisywanym
przypadku), to MUSISZ bezwzględnie to zaksięgować, takie są przepisy
rozporządzenia do PKPiR, a konkretnie §17 pkt 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r.  w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów.  (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2003 r.
Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226 oraz z 2004 r. Nr 282, poz. 2807) ,
który mówi iż: Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi
być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu,
najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.  §30 jest
w tej chwili nieistony, bo mówi o biurze rachunkowym.


| Oczywiście kontrola krzyżowa itd... I ja, jako jeden z kontrahentów,
| ujwaniam uczciwie wszystkie wystawione dla Ciebie faktury. I jest ich
| o 6 więcej niz Ty masz.

No ale co w związku z tym?
To Twój problem i Twoja strata, że wystawiłeś faktury, za które nie dość,
że
nie otrzymasz zapłaty (bo samo słowo "zapłacono gotówką" nie zasili Ci
konta
w sposób automagiczny), to jeszcze odprowadzisz VAT i CIT.
Ja - nie wprowadzając w koszty danych faktur (nie muszę, to nie jest
obowiązek)


MUSISZ, to jest obowiązek, wyjaśnienie wyżej.

, a tym samym nie wypłacając z konta żadnych pieniędzy - nie robię


NICZEGO niewłaściwego.
To dokładnie tak samo, jakbym poszła do Makro, kupiła coś na firmę
(faktura), a potem zrezygnowała z wprowadzenia tego w koszty i pozostała
przy zapłacie z własnych pieniędzy.


I jak robisz tak jak opisujesz, to w przypadku wykrycia tego przez
jakąkolwiek uprawnioną do tego kontrolę, zostaniesz oskarżona o
nierzetelność w prowadzeniu KPiR, jeżeli wszystkie te zakupy przekroczą
rocznie 0,5% wszystkich zaksięgowanych zakupów.


| I co mi zrobisz?
| Głupi jestem czy jaki, że dałem towar za free? że zapłaciłem za free
| podatek?

Jakby Ci tu powiedzieć ...
No jesteś, jesteś ;-)


No chyba jednak nie taki, jak Ci się wydaje :)))


--
Nixe


Pozdrawiam

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Odzyskane tonery / kartridże

| Ja twierdzę że podstawą do zaliczenia w koszty jest stan faktyczny,
| poniesienie kosztu.

| To jest warunek konieczny.
| Acz niewystarczający.

wyrok NSA W-wa FSK 149/04

1. Zaksięgowanie wydatku w oparciu o wadliwy dowód księgowy samo w sobie
nie daje podstaw do uznania, że poniesienie wydatku nie miało miejsca.

wyrok wsa III SA 1240/02 W-wa

Wydatki faktycznie poczynione, a jedynie wadliwie, czy też w sposób
niepełny udokumentowane, nie mogą być tylko z tego powodu pominięte przy
określaniu podstawy opodatkowania, jeśli mogą być udowodnione innymi
dowodami zasługującymi na wiarę, chyba że przepisy prawa podatkowego
przewidują określony sposób dokumentowania tych wydatków.

wyrok NSAIII SA 672/99

Wydatki faktycznie poczynione (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. z 1993 r. Nr 106,
poz. 482 ze zm.), a jedynie wadliwie czy też w sposób niepełny
udokumentowane, nie mogą być tylko z tego powodu w całości pominięte
przy określaniu podstawy opodatkowania, jeśli mogą być one udowodnione
innymi środkami dowodowymi zasługującymi na wiarę, chyba że przepis
prawa podatkowego przewiduje określony sposób dokumentowania tych wydatków.

wyrok NSAI SA/Po 135/99

Wystawienie wadliwego dowodu księgowego nie niweczy samego faktu
poniesienia wydatku, jeżeli służył osiągnięciu przychodów, a podatnik
wykazuje innymi dowodami zaistnienie zdarzenia gospodarczego
uzasadniającego ten wydatek.

wyrok NSASA/Ka 1646/95

Uchybienie przepisom o rachunkowości nie pozbawia podatnika możliwości
wykazania, że sporne wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów.
Sposób przeprowadzenia dowodów w postępowaniu podatkowym nie może być
ograniczony, w tym także takimi przepisami jak przepisy dotyczące
rachunkowości. Oświadczenia składane przez stronę postępowania oraz
przedkładane przez nią inne dokumenty i dowody powinny być uwzględniane
i oceniane także w postępowaniu przed organami podatkowymi. Wynika to z
określonej w art. 75 § 1 kpa reguły, która ma zastosowanie również w
postępowaniu podatkowym.

I SA/Kr 721/96

  sprawie w razie wadliwości dowodu księgowego podatnik może wykazać
innymi dowodami, że poniósł określony wydatek. Przepisy rozporządzenia z
dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 125, poz. 559) nie stanowią, że za
koszt uzyskania przychodu uznaje się jedynie te wydatki, które są w
sposób prawidłowy udokumentowane, a dokument sporządzony jest zgodnie z
przepisami o rachunkowości.

wyrok NSASA/Rz 151/94

Wystawienie wadliwego dowodu księgowego nie niweczy samego faktu
poniesienia wydatku, jeżeli służył osiągnięciu przychodów, a podatnik
wykazuje innymi dowodami zaistnienie zdarzenia gospodarczego
uzasadniającego ten wydatek.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: Remanent "niedokończonych" produktów

Btw przeszukałeś sip.mf.gov.pl/sip ?


Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa
podatkowego Sygnatura US.PD/415/18/2004 Data 2004.04.19
Autor Urząd Skarbowy w Tychach

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób fizycznych --Koszty uzyskania przychodów

Słowa kluczowe koszty uzyskania przychodów
księga przychodów i rozchodów
remanent

Zgodnie z unormowaniem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr
14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł
są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów
wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Z punktu widzenia ustawy podatkowej przy ustaleniu jakie wydatki stanowią
koszty uzyskania przychodów najistotniejszą kwestią jest to, że między
ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami musi istnieć związek
przyczynowo - skutkowy wskazujący, iż między innymi właśnie dzięki
poniesieniu wspomnianego wydatku podatnik osiągnął lub mógł osiągnąć
przychód. W przypadku wykazania, że wydatek ma związek z przychodami firmy i
nie został ujęty w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania
przychodów, ma on możliwość odliczenia go od przychodów dla celów
podatkowych.

Opisany w Pana piśmie stan faktyczny wskazuje, że prowadzi Pan działalność
gospodarczą w zakresie usług budowlanych - budowa osiedla domów. W miesiącu
listopadzie 2003 r. został poniesiony wydatek za przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego instalacji elektrycznej
budynków a usługa przyłączenia zostanie zrealizowana zgodnie z umową do 30
listopada br. Przepisy prawa budowlanego odnoszące się do budowy i oddawania
do użytku obiektów budowlanych - art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) wymieniają wśród prac
przygotowawczych, będących warunkiem rozpoczęcia budowy, wykonanie przyłączy
sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Budowa tego osiedla
została niedawno rozpoczęta i przychody ze sprzedaży nastąpią w przyszłych
okresach.

Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i
rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) produkcja niezakończona to
produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), czyli nie gotowe jeszcze
produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich
ukończeniem. Budowa osiedla domów stanowi szczególny rodzaj produktu
gotowego. Zatem wybudowane domy z przeznaczeniem do sprzedaży, traktuje się
jako wyroby (produkty) gotowe, ale dopiero po zakończeniu robót związanych z
ich budową. Wydatki poniesione na ich wytworzenie traktuje się jako koszty
produkcji niezakończonej (roboty w toku).

Zgodnie z § 27 ust. 1 cytowanego rozporządzenia podatnicy są obowiązani do
sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych,
materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w
toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec
każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku
podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów
wspólników lub likwidacji działalności.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej wydatek przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków
przeznaczonych do sprzedaży w przyszłych okresach należy uznać za produkcję
w toku i uwzględnić go w inwentaryzacji.

Po zakończeniu inwestycji wydatek powyższy zostanie rozliczony w końcowej
cenie przeznaczonych do sprzedaży domów.

---------------------

I wychodzi na to, ze pani z kontroli jednak się myli. Nic tylko wystąpić o
interpretację.

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuTemat: czy to koniec metody kasowej przy KPIR
Dnia 08-01-2007 o 22:31:25 Gotfryd Smolik news <smo@stanpol.com.pl 
napisał(a):


  Dla mnie jest oczywiste, nie nie jest oczywiste czy rzeczywiscie masz
na myśli podatnikow innych niż z przepisu .4 czy jednak tych z .4 :O


O wszytskich na KPiR :)


|  E tam, nad czym byśmy dyskutowali ;)

| ano :)

  No to jedziemy :)
  Znaczy ogłaszamy konkurs: znaleź inny, najlepiej "stary" przepis (i z  
wyrokiem NSA lub SN na jego temat) odsyłający do przepisu zbudowanego
tak iż określa klasyfikację uzupełnioną zapisem "o ile ...." lub
tożsamym, celem określenia czy odeslanie dotyczy wszystkie obiekty
w klasyfikacji, czy tylko spełniające warunek.
  Mi wychodzi że tylko spełniające warunek - treść w zdaniu jest
"zapisem szczegółowym" wobec odesłania z innego artykułu, które
odnosi się do CAŁEGO punktu; podkreślam ten element, bo zdarzają
się odesłania "art.x ust.y pkt.z zdanie drugie", ale wtedy odesłanie
dotyczące wszystkich podatników na KPiR musiaoby mieć postać
"...o których mowa w ust. 6 do trzeciego przecinka..."!
  Skoro odsyła do CAŁEGO .6, to znaczy że do WSZYSTKICH warunków!


Jak brzmi ust. 6b ?

"6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku  
podatników,
o których mowa w ust. 6, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku)
lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia)
kosztu."

O których podatnikach mowa w ust. 6?

"6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają  
zastosowanie
również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą
prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania
przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego."

O których podatników więc chodzi? IMHO chodzi o "podatników prowadzących  
podatkowe
księgi przychodów i rozchodów", bo warunek dotyczy stosowania zasad a nie  
podatników.

Natomiast IMHO memoriał kryje się w tym, że jeżeli wyodrębniasz koszty  
względem roku podatkowego
to możesz stosować zasady z ust. 5-5c.

Wyroki mogą być inne, ale uznam to za kolejny idiotyzm tego kraju - prawo  
ma być wyznacznikiem
postepowania dla zwykłych ludzi i ma być zrozumiałe dla tych zwykłych  
ludzi.
Inaczej banda popaprańców może sobie robić co zechce w "majestacie" tegoż  
"prawa".

pozdr
t

Przejrzyj wicej wypowiedzi z wtkuStrona 3 z 4 • Zostao wyszukane 204 postw • 1, 2, 3, 4